Náhradní termín zkoušek pro myslivecké hospodáře – Nové Syrovice

Náhradní termín zkoušek pro myslivecké hospodáře – Nové Syrovice

V návaznosti na povinnost vyplývající z vyhlášky č. 244/2002 Sb., § 6, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

§ 6 (1) Termín konání zkoušek pro myslivecké hospodáře určí osoba podle § 8 pověřená organizováním zkoušek pro myslivecké hospodáře (dále jen „pořadatel“). O datu, místu a čase konání zkoušky, resp. každé z jejích částí vyrozumí pořadatel písemně uchazeče nejméně 30 dnů předem a ve stejné lhůtě vyrozumí též Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“).

Vás vyrozumíváme o náhradním termínu konání zkoušek pro myslivecké hospodáře z důvodu vládních opatření s koronavirem.

Změna:

z řádného termínu dne 10. dubna 2021
od 8.00 hodin střelnice Nové Syrovice

na náhradní termín 13. května 2021
od 8.00 hodin střelnice Nové Syrovice

V případě prodloužených vládních opatření spojených s koronavirem, budeme postupovat v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., § 6 a pořadatel zkoušek pro myslivecké hospodáře stanoví náhradní termín s odvoláním na vážné důvody (opatření s koronavirem), které bránily realizaci zkoušek a předem písemně vyrozumí ministerstvo nejméně 30 dnů předem.     

V případě dotazů ve věci výše uvedených zkoušek  je kontaktní osobou Mgr. Petr Rokycký  tel. č. 724 055551 e-mail prokycky@seznam.cz     

Josef Plzák
Dobrovolné a nezávislé sdružení občanů, zaměřené na myslivost.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.