Memoriál Josefa Plzáka


Původně byla tato vrcholová kynologická akce nazvána Pohár předsedy AM ČR. Bohužel pan předseda Josef Plzák náhle zemřel, proto z těchto důvodů a k uctění jeho památky, byl Pohár přejmenován na Memoriál Josefa Plzáka se zadáváním pracovních titulů pro ohaře CACT, CACIT a res.CACT, res.CACIT.

Josef Plzák se velkou měrou zasloužil o vznik Asociace myslivosti ČR. Se svým elánem dopomohl k získání pověření této organizace od Ministerstva zemědělství ČR. Dále dopomohl k podepsání důležitých dokumentů s ČMKU, ČMKJ a v neposlední řadě s ČMMJ, se kterou se snažíme ve všech kynologických záležitostech spolupracovat.

Josef Plzák několik let pracoval v nejvyšším mysliveckém orgánu a to v poradní komisi pro myslivost na ministerstvu zemědělství. Držel a cvičil NKO. Vždy se dokázal nadchnout pro tuto práci, kterou vykonával s rozmyslem a trpělivostí. Nikdy své psy netýral při samotném výcviku, tak jak se s tímto dnes setkáváme. Své ohaře předvedl na zkouškách jak v ČR, tak v zahraničí.

Je jen škoda, že náhle odešel a nemohl zrealizovat mnoho dalších svých myšlenek. Nemálo se zajímal o krajino-ráz, kdy dokázal oželet vlastní ekonomický prospěch a realizoval výstavbu různých vodních děl, remízků, vysazoval stromy na svých pozemcích, aby tak vracel krajinu do stavu, který by prospíval jejímu zdraví.

Část vodních prací, tohoto memoriálu, proběhla i na jeho rybnících, byla skvělá a za to mu patří veliký dík. Všichni jeho přátelé vzpomínají. V neposlední řadě jsme si v den konání memoriálu vzpomněli i na veliké kynology a chovatele, kteří nás také bohužel opustili a to na Jaroslava Krýsla a Josefa Fialu.


I. ročník Memoriálu Josefa Plzáka

9.-10.10.2021

I. ročník Memoriálu Josefa Plzáka, byl úspěšný ve všech okolnostech. Přálo nám počasí, lokality na lesní, vodní a polní práce byly profesionálně připraveny.

Samotný úvod memoriálu proběhl na náměstí ve Stříbře, které ho se zúčastnili osobnosti jako senátor Václav Chaloupek, poslanec Jan Volný, starosta města Stříbra Martin Záhoř a další neméně významné osobnosti. Celou tuto událost podkreslovala myslivecká hudba, za což jim patří obrovský dík.

Rozhodčí pod vedením vrchního rozhodčího pana Petra Buby, předvedli velmi zkušený, profesionální přístup. Jak k celé organizaci, tak ke coroně návštěvníkům, k vůdcům loveckých psů a neposlední řadě pořadatelům. Za jejich výkon jim patří veliký dík.

Byla posuzována jedna skupina psů se zahraniční účastí.

Celkové výsledky prvního ročníku:

Výsledkové tabulky jednotlivých psů:

Fotogalerie z události: