Memoriál Josefa Plzáka


Původně byla tato vrcholová kynologická akce nazvána Pohár předsedy AM ČR. Bohužel pan předseda Josef Plzák náhle zemřel, proto z těchto důvodů a k uctění jeho památky, byl Pohár přejmenován na Memoriál Josefa Plzáka se zadáváním pracovních titulů pro ohaře CACT, CACIT a res.CACT, res.CACIT.

Josef Plzák se velkou měrou zasloužil o vznik Asociace myslivosti ČR. Se svým elánem dopomohl k získání pověření této organizace od Ministerstva zemědělství ČR. Dále dopomohl k podepsání důležitých dokumentů s ČMKU, ČMKJ a v neposlední řadě s ČMMJ, se kterou se snažíme ve všech kynologických záležitostech spolupracovat.

Josef Plzák několik let pracoval v nejvyšším mysliveckém orgánu a to v poradní komisi pro myslivost na ministerstvu zemědělství. Držel a cvičil NKO. Vždy se dokázal nadchnout pro tuto práci, kterou vykonával s rozmyslem a trpělivostí. Nikdy své psy netýral při samotném výcviku, tak jak se s tímto dnes setkáváme. Své ohaře předvedl na zkouškách jak v ČR, tak v zahraničí.

Je jen škoda, že náhle odešel a nemohl zrealizovat mnoho dalších svých myšlenek. Nemálo se zajímal o krajino-ráz, kdy dokázal oželet vlastní ekonomický prospěch a realizoval výstavbu různých vodních děl, remízků, vysazoval stromy na svých pozemcích, aby tak vracel krajinu do stavu, který by prospíval jejímu zdraví.

Část vodních prací, tohoto memoriálu, proběhla i na jeho rybnících, byla skvělá a za to mu patří veliký dík. Všichni jeho přátelé vzpomínají. V neposlední řadě jsme si v den konání memoriálu vzpomněli i na veliké kynology a chovatele, kteří nás také bohužel opustili a to na Jaroslava Krýsla a Josefa Fialu.


II. ročník Memoriálu Josefa Plzáka

7.-8.10.2023

II. ročník Memoriálu Josefa Plzáka, byl úspěšný ve všech okolnostech.

Přálo nám počasí, lokality na lesní, vodní a polní práce byly profesionálně připraveny, samotný úvod memoriálu proběhl na náměstí ve Stříbře, které ho se zúčastnili hosté jako poslanec Jan Volný, starosta města Stříbra Martin Záhoř, místostarosta Karel Ticháček, vážený host Marian Roden. Celou tuto událost podkreslovala myslivecká hudba, za což jim patří obrovský dík.

Rozhodčí pod vedením vrchního rozhodčího pana Petra Buby, předvedli velmi zkušený, profesionální přístup, jak k celé organizaci, tak ke coroně návštěvníků, k vůdcům loveckých psů a neposlední řadě pořadatelům.

Letošního ročníku se jako rozhodčí z výkonu účastnil mezinárodní rozhodčí z Rakouska, víceprezident klubu KO v Rakousku pan Mfr. Josef Bhoninger, kterému také patří velké poděkování za jeho nestranné posuzování výkonu loveckých psů a jeho profesionálnímu přístupu k organizaci celého Memoriálu.

Veterinární dohled skvěle provedl MVDr. Jiří Vařenka, kterému tak patří poděkování.

Všem rozhodčím, pořadatelům, personálu vyslovujeme za jejich výkon patřičný dík.

K samotné soutěži chceme poblahopřát vítězi letošního ročníku panu Zdeňkovi Polanskému, který obhájil vítězství z I. ročníku Memoriálu Josefa Plzáka, s fenou Akima od Vrchu Ronšperku, která je dcerou vítězky I. ročníku Memoriálu Josefa Plzáka, Cypsi-Sacha vom Perlbachtal.

A gratulace patří všem úspěšným vůdcům II. ročníku Memoriálu Josefa Plzáka.

Seznam rozhodčích:

Vrchní rozhodčí: Petr Buba, Nový Dvůr 33 Okres: 270 01, Kněževes u Rakovníka

Rozhodčí: Stanislav Bureš, Nejpín 20 Okres : 583 01, Nejpín

Rozhodčí: Jiří Mareš, Štefánikova 1895 Okres : 440 01, Louny

Rozhodčí: Mgr. Magdalena Hoffmann, Sluštice 138 Okres: 250 84, Praha východ

Rozhodčí: Mfr. Josef Bhoninger Rakousko

Celkové výsledky druhého ročníku:

Výsledkové tabulky jednotlivých psů:

Fotogalerie z události:

Další momentky z události:


I. ročník Memoriálu Josefa Plzáka

9.-10.10.2021

I. ročník Memoriálu Josefa Plzáka, byl úspěšný ve všech okolnostech. Přálo nám počasí, lokality na lesní, vodní a polní práce byly profesionálně připraveny.

Samotný úvod memoriálu proběhl na náměstí ve Stříbře, které ho se zúčastnili osobnosti jako senátor Václav Chaloupek, poslanec Jan Volný, starosta města Stříbra Martin Záhoř a další neméně významné osobnosti. Celou tuto událost podkreslovala myslivecká hudba, za což jim patří obrovský dík.

Rozhodčí pod vedením vrchního rozhodčího pana Petra Buby, předvedli velmi zkušený, profesionální přístup. Jak k celé organizaci, tak ke coroně návštěvníkům, k vůdcům loveckých psů a neposlední řadě pořadatelům. Za jejich výkon jim patří veliký dík.

Byla posuzována jedna skupina psů se zahraniční účastí.

Celkové výsledky prvního ročníku:

Výsledkové tabulky jednotlivých psů:

Fotogalerie z události: