Obecná charakteristika zkoušek z myslivosti


Zkoušky z myslivosti upravuje Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění následných úprav a zejména pak Vyhláška č. 244/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 350/2003 Sb.), která stanovuje jejich průběh i obsah v následujících rysech:

 • zkoušení probíhá před komisí
 • definuje kvalifikaci zkušebního komisaře, předsedy a místopředsedy
 • stanovuje termíny související s organizací zkoušek
 • v jednom dni je zkoušeno max. 20 uchazečů a zkouška z jednoho předmětu je omezena na 15 minut - jeden komisař zkouší jeden předmět
 • způsob hodnocení uchazečů odpovídá třístupňové klasifikaci: \"prospěl s vyznamenáním\", \"prospěl\" a \"neprospěl\"
 • při klasifikaci stupněm \"neprospěl\" z jednoho předmětu, opakuje uchazeč zkoušku v daném termínu pouze z daného předmětu

Organizace přípravného kurzu a praktické roční přípravy uchazečů:

 • součástí přípravy je teoretická část a roční praxe v honitbách
 • teoretická příprava adeptů je dotována 66 vyučovacími hodinami, přičemž je povinná účast v rozsahu 50 hodin

Obsahem roční praxe je zejména:

 • praktická činnost v honitbě
 • účast na kynologických akcích
 • účast na chovatelské přehlídce
 • výcvik se zbraní

O průběhu teoretické přípravy a praktické části výuky se vede Záznam o přípravě uchazeče, který uchazeč předkládá pořádajícímu k datu závěrečných zkoušek.

V případě úspěšného zvládnutí zkoušek z myslivosti může absolvent požádat o vydání svého loveckého lístku.