Doby lovu zvěře


Jsou určeny podle Vyhlášky č. 343/2015 Sb., č. 403/2013 Sb., č. 480/2002 Sb. a č. 403/2013 Sb. ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.

Přehled je rozdělen pro zvěř srstnatou zvěř pernatou.

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.

Zvěř srstnatá

 • 1.1. - 31.12. danče do věku 2 let
 • 1.1. - 31.12. kolouch jelena evropského do věku 2 let
 • 1.1. - 31.12 muflonče do věku 2 let
 • 1.1. - 31.12 kolouch siky japonského do věku 2 let
 • 1.1. - 31.12. srnče do věku 2 let
 • 1.1. - 31.12. prase divoké (kňour, bachyně, lončák a sele)
 • 1.1. - 31.12. liška obecná
 • 1.5. - 30.9. srnec obecný*
 • 1.7. - 31.1. daněk skrvnitý
 • 1.7. - 31.1. jelen evropský
 • 1.7.- 31.1. jelen siky japonského
 • 1.7. - 31.3. muflon*
 • 1.7. - 31.12. muflonka*
 • 1.8. - 31.1. daněla*
 • 1.8. - 31.1. laň jelena evropského
 • 1.8. - 31.1. laň siky japonského
 • 1.8. - 31.12. srna*
 • 16.8. - 31.12. jelen, laň a kolouch siky Dybowského*
 • 1.9. - 30.11. jezevec lesní*
 • 1.9. - 31.12. jelenec běloocasý, laň a kolouch*
 • 1.9. - 31.12. koza bezoárová, kozel, koza a kůzle*
 • 1.10. - 31.12. kamzík horský, kamzice, kamzíče
 • 1.1. - 28.2. kuna lesní*, kuna skalní*
 • 1.1. - 28.2. ondrata pižmová
 • 1.1. - 31.12. zajíc polní*
 • 1.1. - 31.12. králík divoký*

Zvěř pernatá

 • 15.3 - 15.4. kohout krocana divokého
 • 1.7. - 28.2. straka obecná, vrána obecná
 • 1.8. - 31.10. holub hřivnáč
 • 16.8. - 15.1. husa běločelá, husa velká, husa polní
 • 1.9. - 30.11. kachna divoká
 • 1.9. - 30.11. polák chocholačka, polák velký
 • 1.9. - 30.11. lyska černá
 • 1.10. - 31.12. krocan divoký a krůta
 • 16.10. - 31.1. bažant obecný, kohout, slepice (jen v bažantnicích)
 • 16.10 - 15.2. hrdlička zahradní
 • 16.10. - 15.3. bažant královský, kohout
 • 16.10. - 31.12. bažant obecný, kohout*
 • 16.10. - 31.12. bažant královský, slepice (jen v bažantnicích)
 • 16.10. - 31.12. perlička obecná