Doby lovu zvěře


Jsou určeny podle Vyhlášky č. 343/2015 Sb., č. 403/2013 Sb., č. 480/2002 Sb. a č. 403/2013 Sb. ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.

Přehled je rozdělen na dvě části:

  • zvěř srstnatá
  • zvěř pernatá

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.

Zvěř srstnatá

01.08 - 15.01.Jelen a laň jelena evropského
01.08. - 31.03.Kolouch jelena evropského
16.08. - 31.12.Jelen, laň a kolouch jelena siky Dybovského
01.08. - 15.01.Jelen a laň jelena siky japonského*
01.08. - 31.03.Kolouch jelena siky japonského*
16.08. - 31.12.Daněk skvrnitý, daněla
16.08. - 31.03.Danče
01.09. - 31.12.Jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
16.05. - 30.09.Srnec obecný
01.09. - 31.12Srna, srnče
01.08. - 31.12.Muflon, muflonka
01.08. - 31.03.Muflonče
01.01. - 31.12.Prase divoké*
01.09. - 31.12.Kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
01.10. - 30.11.Kamzík horský, kamzice, kamzíče
01.11. - 31.12.Zajíc polní*
01.11. - 31.12.Zajíc polní (jen odchytem)
01.09. - 31.12.Zajíc polní (jen loveckými dravci)
01.11. - 31.12.Králík divoký*
01.09. - 30.11.Jezevec lesní*
01.01. - 31.12.Liška obecná
01.11. - 28.02.Kuna lesní a skalní*
01.11. - 29.02.Ondrata pižmová

Zvěř pernatá

16.10 - 31.12.Kohout bažanta obecného
16.10. - 31.01.Kohout a slepice bažanta obecného (jen v bažantnicích)
01.01. - 31.03.Kohout a slepice bažanta obecného (jen odchytem)
01.02. - 31.03.Kohout a slepice bažanta obecného (jen odchytem v bažantnicích)
01.09. - 31.12.Kohout a slepice bažanta obecného (jen loveckými dravci)
01.09. - 31.01.Kohout a slepice bažanta obecného (jen loveckými dravci v bažantnicích)
16.10. - 15.03.Kohout bažanta královského
16.10. - 31.12.Slepice bažanta královského (jen v bažantnicích)
15.03. - 15.04.Kohout krocana divokého
01.10. - 31.12Krocan divoký a krůta
16.08. - 15.01.Husa polní, husa velká, husa běločelá*
01.09. - 30.11.Kachna divoká, polák velký, polák chocholačka*
01.09. - 30.11.Lyska černá*
16.10. - 31.12.Perlička obecná
01.08. - 31.10.Holub hřivnáč
16.10. - 15.02.Hrdlička zahradní
01.07. - 28.02.Straka obecná
01.07. - 28.02.Vrána obecná