Programové prohlášení AM ČR

Asociace myslivosti ČR je dobrovolným nezávislým sdružením občanů, pro které je myslivost a ochrana přírody tradičně postavena na vlastnictví pozemků, kde jedním z hlavních cílů, je vrátit vlastníkům a zemědělcům taková postavení a práva, které měli před rokem 1948.

Programové prohlášení

  • Prosazovat účinný systém při naplňování práv vlastníků honebních pozemků při řízení myslivosti, tvorbě a využívání honiteb. Odmítat všechny snahy o opětné odtržení výkonu práva myslivosti od vlastnictví půdy, včetně vytvoření jediné myslivecké organizace, ve které by mělo být povinné členství ze zákona pro aktivní myslivce.
  • Při zavádění nových poznatků do myslivosti prosadit rozhodovací a řídící princip tak, aby vlastníci zemědělských pozemků a ostatní zemědělské subjekty  měli v polních a smíšených honitbách stejné rozhodovací kompetence jako mají ostatní subjekty, které se zabývají výkonem práva myslivosti. Vlastníci zemědělských pozemků a ostatní zemědělské subjekty hospodaří zhruba na 70 % výměry pozemků v ČR a proto považujeme shora  uvedené požadavky za oprávněné.
  • Asociace myslivosti ČR jako organizace, vytvoří odborné pracovní komise pro řešení nahromaděných problémů v naší myslivosti a rozvine spolupráci  s organizacemi a specializovanými odborníky, kteří tuto vzniklou problematiku znají a nejsou spokojeni se současným stavem.
  • Myslivecká legislativa musí patřit mezi priority naší organizace. Pro sjednocování názorů vlastníků, uživatelů honiteb, jednotlivých myslivců je nutné vytvořit informační a konzultační servis, který bude zajišťovat poradenskou činnost a současně bude usilovat o získání kompetencí pro řešení vzniklých problémů.
  • Asociace myslivosti ČR bude v rámci snižování škod, které působí volně žijící zvěř iniciovat odborný přístup při prováděných úpravách krajiny v rámci pozemkových úprav a stanovení dotačních podmínek v zemědělství  v oblasti přímých plateb.
Asociace myslivosti ČR
Dobrovolné a nezávislé sdružení občanů, zaměřené na myslivost.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>