Náhradní termín zkoušek pro myslivecké hospodáře – Stříbro

Náhradní termín zkoušek pro myslivecké hospodáře – Stříbro

V návaznosti na povinnost vyplývající z vyhlášky č. 244/2002 Sb., § 6 kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

§ 6 (1) Termín konání zkoušek pro myslivecké hospodáře určí osoba podle § 8 pověřená organizováním zkoušek pro myslivecké hospodáře (dále jen „pořadatel“). O datu, místu a čase konání zkoušky, resp. každé z jejích částí vyrozumí pořadatel písemně uchazeče nejméně 30 dnů předem a ve stejné lhůtě vyrozumí též Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“).

Vás vyrozumíváme o náhradním termínu konání zkoušek pro myslivecké hospodáře z důvodu vládních opatření s koronavirem.

z řádného termínu dne 20. března 2021
od 9.00 hodin ve Stříbře 349 01, ul. Dukelská 1617

na náhradní termín 22. května 2021
od 9.00 hodin ve Stříbře 349 01, ul. Dukelská 1617

V případě prodloužených vládních opatření spojených s koronavirem budeme postupovat v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., § 6 a pořadatel zkoušek pro myslivecké hospodáře  stanoví náhradní termín s odvoláním na vážné důvody (opatření s koronavirem), které bránily realizaci zkoušek a předem písemně vyrozumí ministerstvo nejméně 30 dnů předem.

V případě dotazů ve věci výše uvedených zkoušek  je kontaktní osobou Mgr. Petr Rokycký  tel. č. 724 055551 e-mail prokycky@seznam.cz

Josef Plzák
Dobrovolné a nezávislé sdružení občanů, zaměřené na myslivost.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.